Земля, нерухомість та будівництво

 • Юридичний аудит обʼєктів інвестування (Legal Due Diligence)

 • Комплексний супровід угод щодо передачі у власність/користування земельних ділянок та об’єктів нерухомості (asset & share deals)

 • Отримання дозвільної документації на будівництво обʼєктів нерухомості

 • Юридичний супровід при будівництві об’єкта нерухомості

 • Введення об’єкта в експлуатацію та реєстрація права власності

 • Представництво інтересів у судових спорах щодо об’єктів нерухомості та земельних ділянок

Міграційне право

 • Отримання віз та дозволів на перебування

 • Міграційний аудит та партнерство для бізнесу

 • Представництво перед міграційними органами

 • Допомога в біженцям та переселенцям

 • Консультування та підготовка документів для процедур набуття громадянства

Кримінальне право

 • Підготовка заяв про вчинення злочину

 • Юридичний супровід на стадії досудового розслідування

 • Супровід під час проведення обшуків

 • Представництво інтересів клієнта в суді

 • Супровід при застосуванні запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження

 • Укладення угод у кримінальному провадженні

Приватні клієнти

Сімейне право

 • Розробка та юридичний супровід при укладенні шлюбного договору

 • Супровід розірвання шлюбу в судовому/позасудовому порядку

 • Поділ спільного майна подружжя

 • Визнання шлюбу недійсним/неукладеним

 • Стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання дитини

 • Спори про визнання/оспорювання батьківства

 • Позбавлення батьківських прав

 • Визначення місця проживання дитини

 • Усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

Спадкове право

 • Супровід при прийнятті/відмові від прийняття спадщини

 • Підготовка договорів довічного утримання, спадкування, дарування та ін.

 • Визнання права власності в порядку спадкування

 • Визначення додаткового строку на прийняття спадщини

 • Встановлення фактів, що мають юридичне значення в судовому порядку

 • Визнання заповіту недійсним

 • Визнання договорів у сфері спадкування недійсними/неукладеними

 • Консультування з питань міжнародного спадкування та вирішення правових аспектів, пов'язаних із спадком за кордоном

Страхові спори та адміністративні правопорушення

 • Юридичний супровід у страхових спорах (стягнення страхових виплат в судовому порядку, відшкодування шкоди в порядку регресу, тощо)

 • Представництво інтересів у справах про адміністративні правопорушення та ін.

Державно-приватне партнерство

 • Консультування та вибір оптимальної моделі ДПП

 • Підготовка та аналіз угод ДПП

 • Підготовка документації для участі в торгах та аукціонах

 • Розробка стратегій лобіювання та взаємодії з громадськістю

 • Консультування з питань фінансового структурування проектів ДПП та залучення інвестицій

 • Отримання необхідних ліцензій та дозволів для реалізації проектів ДПП

 • Управління ризиками та конфліктами між сторонами ДПП та підтримка в судових справах

 • Юридичний супровід усього життєвого циклу проекту ДПП

Податкове та митне право

 • Оптимізація податкового навантаження та податкове планування

 • Супровід та консультування при проведенні перевірок податкових органів

 • Адміністративне оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів

 • Представництво інтересів в суді у податкових та митних спорах

Міжнародне право

 • Надання експертних консультацій з питань, пов'язаних із застосуванням міжнародного права

 • Супровід укладення та аналіз міжнародних угод, забезпечення відповідності угод міжнародним правовим стандартам

 • Представництво в міжнародних судах та арбітражах

 • Консультування та представництво в справах, пов'язаних із міжнародною торгівлею

 • Захист прав та інтересів в іноземних юрисдикціях, супровід та захист прав та інтересів клієнта в іноземних судах та органах

Корпоративне право

 • Створення корпоративних структур в Україні та іноземних юрисдикціях ЄС

 • Побудова ефективної моделі корпоративного управління та структури бізнесу

 • Консультування та юридичний супровід діяльності компаній

 • Аудит корпоративної діяльності та обʼєктів інвестування

 • Корпоративні спори та врегулювання конфліктів

Трудове право

 • Розробка трудової документації (трудові договори та контракти, правила внутрішнього трудового розпорядку, кадрова документація тощо)

 • Консультування щодо дотримання вимог трудового законодавства

 • Надання юридичних висновків щодо питань охорони праці (підготовка до інспекційних відвідувань)

 • Судове представництво у трудових спорах

 • Розробка документації при нетипових формах зайнятості

 • Представництво у взаємовідносинах з державними органами, установами та організаціями та ін.

Інтелектуальна власність та ІТ право

 • Підготовка та подання документів для реєстрації авторських прав на літературні, художні та наукові твори, захист прав власників авторських прав у випадках порушень

 • Консультації та підтримка у виготовленні патентних заявок

 • Реєстрація та обслуговування товарних знаків та брендів

 • Розробка та подання патентних заявок на винаходи

 • Укладення ліцензійних угод для використання інтелектуальних прав

 • Розробка та укладення угод з працівниками та сторонніми партнерами з питань конфіденційності

 • Захист авторських прав в цифровому середовищі

 • Представництво в судах у справах інтелектуальної власності, ведення переговорів та альтернативних методів вирішення спорів

 • Консультування у сфері ІТ права

 • Розробка договорів та контрактів з контрагентами, супровід їх укладення

 • Реєстрація ІТ компанії та супровід її діяльності, в тому числі в іноземних юрисдикціях

Вирішення спорів

 • Правовий аналіз та визначення перспективи справи

 • Формування стратегії по справі

 • Досудова робота (збирання доказів, формування адвокатських запитів, претензій)

 • Здійснення представництва інтересів у судах

 • Супровід виконання судових рішень

Банківське та фінансове право

 • Консультування та надання юридичних висновків у сфері банківського та фінансового права

 • Розробка та супровід при укладенні кредитних договорів, договорів позики, договорів про забезпечення виконання зобовʼязань

 • Супровід щодо боргової реструктуризації

 • Стягнення проблемної заборгованості в судовому порядку

 • Супровід виконання судових рішень